Актуальне Оголошення Освіта Селищна рада

Оголошення про конкурс на вакантну посаду директора Брошнів-Осадського ліцею

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про конкурс на посаду  керівника комунального закладу загальної середньої освіти Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Брошнів – Осадської селищної ради  від   31 березня 2020 року №677-25/2020, розпорядження селищного голови Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади  від 24.04.2020 року № 125 «Про проведення  конкурсу на заміщення вакантної посади директора Брошнів-Осадського ліцею Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади  Івано-Франківської області»  оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Брошнів-Осадського ліцею Брошнів-Осадської селищної ради    об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області.

Місцезнаходження закладу: вул. 22 Січня, 55,  смт Брошнів-Осада, Рожнятівський район, Івано-Франківська область

Оплата праці визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від  26.09.2005  № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та умов контракту.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів

              Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

Для участі у конкурсі подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

-документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

-копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на момент

їх подання;

– довідку про відсутність судимості (на день подання документів);

-довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– перспективний план розвитку закладу освіти,  розроблений за такими критеріями: новації щодо управлінської діяльності  з вирішенням ключових проблем закладу, шляхів покращення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу тощо на два роки і шість років.

       Претендент  може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

       Претендент   пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.

          Документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа)  до відділу освіти, молоді та спорту (смт Брошнів-Осада, вул 22 Січня, 85)   у термін з 27.04.2020 року по 27.05.2020 року

Етапи проведення конкурсу:

1)    подання претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

2)    вивчення конкурсною комісією поданих документів;

3)    перевірка  знання претендентом законодавства та його професійних компетентностей:

 – тестова перевірка знань – 30 питань (визначені комісією відповідно до пункту 11 Положення);

– розв’язання ситуаційного завдання.

4)    вивчення конкурсною комісією мотиваційного листа і перспективного плану розвитку  закладу освіти на два і шість років  та проведення претендентом відкритої публічної презентації до 10-12 хв.

5) визначення переможця

Контактна особа, яка надає додаткову інформацію:

Чалчинська Лариса Андріївна, тел. 0662540131, е-mail:broshniv-osada@ukr.net

Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Бюджет Участі 2019

Бюджет участі

Онлайн черга

Онлайн черга

Молодіжна рада

Молодіжна Рада

Стрічка новин