Cуспільство Актуальне Селищна рада

Оголошення про проведення відбору виконавця земельних торгів

 

 Брошнів-Осадська селищна рада об’єднаної територіальної громади (Організатор земельних торгів) відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу земельної ділянки комунальної власності та права оренди на земельну ділянку комунальної власності:

 

Дані про земельні ділянки

№ з/п

об‘єкта

Місце розташування (адреса) Кадастровий номер Площа, га Пропоноване цільове призначення Пропонований вид використання (функціональне використання) Умови продажу
1. вул. 22 Січня,

смт. Брошнів-Осада (в межах населеного пункту)

 

2624855400:01:007:0166 0,5000 12.11 – для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу Для будівництва та обслуговування автозаправної станції Продаж права оренди на земельну ділянку
2. вул. Січових Стрільців,

смт. Брошнів-Осада (в межах населеного пункту)

2624855400:01:001:0646 0,3869 11.02. – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Для промислового використання (для влаштування майданчиків для складування будівельних матеріалів)

 

 

Продаж земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. урочище «Клітки», за межами населеного пункту

с. Кадобна Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ

2622883400:02:001:0147 9,3941 01.13 – для іншого сільськогосподарського призначення Продаж права оренди на земельну ділянку

 

 

 

 

 

 

  1. Умови відбору виконавця земельних торгів:

1) Організація та проведення земельних торгів здійснюватиметься без залучення бюджетних коштів.

Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних торгів відповідно до договору, укладеного між організатором та виконавцем земельних торгів.

Сума витрат, здійснених виконавцем земельних торгів на організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів виконавцю земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

2) Під час відбору виконавця земельних торгів враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями:

– наявність ліцитатора, що працює у за основним місцем роботи у претендента (або претендент-ліцитатор є фізичною особою – підприємцем);

– термін надання послуг з організації та проведення земельних торгів.

  1. Вимоги до документів, що подаються на відбір виконавця земельних торгів:

Документи подаються в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На відбір виконавця послуг з організації та проведення земельних торгів” із зазначенням номера об’єкта.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені керівником претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України у сфері оформлення документів. Документи не мають містити підчищень, дописок та виправлень.

 

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавця:

– заява про участь у відборі виконавця послуг з організації та проведення земельних торгів (за формою згідно з додатком 1);

– відомості про претендента (за формою згідно з додатком 2);

– копії установчих документів претендента та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для претендента – юридичної особи);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– довідка за підписом керівника претендента, про наявність ліцитатора, що працює  за основним місцем роботи у претендента або про те, що претендент-фізична особа – підприємець є ліцитатором;

– довідка за підписом керівника претендента про термін надання послуг з організації та проведення земельних торгів;

– копія витягу з Реєстру платників податку на додану вартість (єдиного податку);

– копія кваліфікаційного документа ліцитатора, що буде залучений до проведення земельних торгів;

– згода на обробку персональних даних довільної форми (для претендента – фізичної особи-підприємця).

 

У разі неповноти, невідповідності та недостовірності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.

 

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів,  можуть подавати  пропозиції на відбір виконавця торгів до 16.00 год. 21.10.2019 року (включно).

 

Адреса, за якою подаються документи:  77611, смт. Брошнів-Осада, вул. 22 Січня, 85 (2 поверх, відділ організаційного забезпечення та документообігу).

Телефон для довідок : 0956649970

 

                                                                                                  Додаток 1

 

                                                                                          Брошнів-Осадська селищна рада

 

«__» ____________ 2019р.

 

Заява

про участь у відборі виконавця послуг з організації та проведення земельних торгів

 

Прошу допустити ________________________________ до участі у відборі виконавця послуг з організації та проведення земельних торгів щодо об’єкту №________.

 

 

 

____________

 (посада особи)                                           (підпис)                     (П.І.Б.)

                                                                М.П.

 

                                                                                                                        Додаток 2

Відомості про претендента

Повна назва (для юридичної особи)/ПІБ (для фізичної особи-підприємця): _________________________________________________________;

Код ЄДРПОУ (для юридичної особи)/ ІПН (для фізичної особи-підприємця): ________________________________________________;

Юридична адреса: ____________________________________________________;

Поштова адреса: _____________________________________________________;

Телефон: ____________________________________________________________;

Адреса електронної пошти: ____________________________________________;

Профілюючий напрямок діяльності: _____________________________________;

Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________;

Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________;

МФО: ______________________________________________________________;

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника (для юридичної особи): ___________________________________;

Найменування посади керівника (для юридичної особи): _______________________________________;

 

 

____________

(посада особи)                                           (підпис)                     (П.І.Б.)

                                                                М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про автора

Шепіда Марія

Додати коментар

Натисніть тут, щоб залишити коментар

Бюджет Участі 2019

Бюджет участі

Онлайн черга

Онлайн черга

Молодіжна рада

Молодіжна Рада

Стрічка новин

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com