Економіка

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ.

1. Дані про плановану діяльность, мету і шляхи її засоби здійснення .
Проект реконструкції з добудовою приміщеннь спортзалу, їдальні, актової зали та класних кімнат до Кадобнянської гімназії Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області розробляється з метою покращення умов виховного процесу.

2. Суттєві фактори, що впливають на стан наволишнього середовища.
В атмосферне повітря можливий викид забруднюючих речовин в кількості 0,1214 г/с, 0,5192 т/р.
На водне середовище можливий негативний вплив при порушенні герметичності обладнання очисних споруд та неякісному виконанні будівельно-монтажних робіт по прокладанню каналізаційних мереж та при їх неякісній експлуатації.
Вміст забруднюючих речовин у стічних водах, яка відводиться перед скидом в р. Кропивник не повинні перевищувати величини ГДК і відповідти вимогам “Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами” затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 465 від 25. 03. 99 р. та “Водного кодексу України”.
На соціальну сферу та на техногенне середовище вплив проектованого об’єкту відсутній.

3. Кількісні та якісні показники оцінки рівня екологічної безпеки, а також заходи, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища, включаючи систему спостереження і контролю.
Категорія небезпеки для об’єкту планованої діяльності – 3,6025, що менше 103, що відповідає 4 класу небезпеки.
До заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища, відносяться :
– застосування сучасного технологічного обладнання, яке відповідає науково-технічному і галузевому рівню з точки зору відповідності діючим санітарним нормам ;
– розсіювання викидів шкідливих речовин високими трубами ;
– очистка стічних вод від забруднень ;
– вивезення відходів в місця, погоджені з органами санітарної безпеки ;
– покриття доріг і технологічних площадок асфальтобетоном ;
– огородження зон озеленення бортовим каменем, що виключає змив грунту на дорожне покриття під час дощу

4. Перелік залишкових впливів.
В атмосферу можливий викид шкідливих речовин в кількості 0,1214 г/с, 0,5192 т/р, в тому числі :

азоту оксиди в перерахунку на діоксид – 0,0366 г/сек, 0,1441 т/рік
вуглецю оксид – 0,0685 г/сек, 0,2871 т/рік
суспендовані тверді частки – 0,0156 г/сек, 0,066 т/рік
метан – 0,0007 г/сек, 0,022 т/рік
Валові викиди парникових газів від котельні (оціночні) :
оксид діазоту 0,006114 т/рік;
метан 0,00774 т/рік;
вуглекислий газ 164 т/рік.
Господарсько-побутові і виробничі стічні води проходять очистку на установці глибокої біологічної очистки «Віо Вох Pro-6».
Загальна кількість господарсько-побутових і виробничих стічних вод згідно даних проектної документації проходять повну біологічну очистку на очисних спорудах.
Відведення очищених зворотних вод від гімназії буде здійснюватися у водний об’єкт – річку Кропивник (басейн р. Дністер), яке проводиться через 1(один)випуск.
Розрахунок нормативів ГДС по даному випуску проводився по програмі “ПДС” на основі вихідних даних за проектними показниками скиду речовин, що будуть досягнуті при застосуванні типового способу очистки.
Відповідно до результатів розрахунку по програмі , розрахункова якість води у контрольному створі – річки Кропивник не зазнала впливу зворотних вод.
Вміст забруднюючих речовин після очищення не повинен перевищувати ГДК і відповідати вимогам Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. Місце випуску узгоджується з відповідними службами згідно вимог чинного законодавства.
Механічний недопал 1,25 т/рік – збирається в окремому контейнері та реалізується як добриво.
Тверді побутові відходи – 2,75 кг/рік – збирається в окремому контейнері та вивозяться на полігон ТПВ згідно Угоди з комунальним підприємством.
Збирання, транспортування, утилізація та захоронення відходів здійснюється згідно Закону України «Про відходи» .

5.Вжиті заходи щодо інформування громадськості про палановану діляність.
Відповідно до діючого законодавства України Замовник забезпечує розповсюдження через засоби масової інформації Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки.

6.Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проектованої діяльності.
Замовник гарантує виконання заходів по охороні навколишнього природного середовища, передбачених наступною проектною документацією
1)робочий проект «Реконструкція з добудовою приміщеннь спортзалу, їдальні, актової зали та класних кімнат до Кадобнянської гімназії Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області»
2) оцінка впливу на навколишнє природне середовище.

Про автора

Sviatoslav

Додати коментар

Натисніть тут, щоб залишити коментар

Онлайн черга

Онлайн черга

Стрічка новин