Економіка

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) : Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА
Юридична адреса : м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.
2. Місце розташування майданчика будівництва :
Івано-Франківська область, Калуський район, с. Кадобна, вул. І.Франка, 151
3. Технічні і технологічні дані :
– котельня з газовими котлами КС-Г-65-65кВт(робочим), КС-Г-100(виведеним в резерв)та одним твердопаливним котлом Gefest Profi S -300 кВт, загальна річна теплопродуктивність котельні після реконструкції – 333,57 Гкал/рік
– локальні каналізаційні очисні споруді «ВІО ВОХ Pro-6» продуктивністю 6м3/добу
4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності :
Проект реконструкції існуючої котельні розробляється в межах заходів комплексного енергозбереження (в тому числі виготовлення ПКД), а саме – переведення котельні на альтернативний вид палива.
5.Потреби в ресурсах при будівництві і експлуатації :
земельних – відсутні ;
сировинних : дрова – 125,148 т/рік ;
природний газ – 4320 м3/рік
енергетичних -, електроенергія – згідно ТУ;
водних – вода питної якості для господарсько-питних і виробничих потреб 5,74м3/добу, 987,74 м3/рік м3/рік:
-виробничі потреби – 0,11 м3/добу, 19,69 м3/рік ;
-господарсько – побутові потреби – 5,51 м3/добу, 968,05 м3/рік;
-безповоротне водоспоживання – 0,06 м3/добу, 10,74м3/рік.
6.Транспортне забезпечення: забезпечує замовник.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності : фонове забруднення, ГДК в атмосферному повітрі населених пунктів, розмір СЗЗ, ГДК забруднюючих речовин у водному об’єкті та їх відповідність
вимогам «Водного кодексу України» та «Правил охорони поверхневих вод від забруднень зворотними водами».
8.Необхідна еколого-інженерна підготовка: відсутня.
9.Можливі впливи проектованої діяльності при будівництві і експлуатації на навколишнє середовище і види впливів на :
– геологічне середовище – вплив відсутній ;
– техногенне середовище – вплив відсутній ;
– мікроклімат – вплив відсутній ,
– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив відсутній
– повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин: діоксидів азоту, оксиду вуглецю,бенз(а)пірену, суспендованих твердих часток,діоксиду сірки, аміаку, сірководню,вуглеводні граничні С12-С19.
– водне середовище – скид зворотних вод у водний об’єкт (р.Кропивник,що впадає в р. Сівка Калуська) здійснюється з нормованою якістю води. Показники максимально допустимих концентрацій забруднюючих речовин, які відводяться із зворотними водами (завислі речовини, азот амонійний, нітрити, нітрати, фосфати, сульфати, хлориди, залізо загальне, ХСК, БСК5, сухий залишок , нафтопродукти, СПАР, водневий показник (рН)) гарантують дотримання норм їх вмісту в контрольному створі.
– соціальне середовище – у випадку аварії.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження чи безпечного поховання :
– відходи, які утворилися при очищенні господарсько-побутових стічних вод (осад 6,33 кг/добу, 1,1132т/рік;) вивозяться згідно угоди з відповідними комунальними організаціями.
– механічний недопал 1,25 т/рік – збирається в окремому контейнері та реалізується як добриво.
– тверді побутові відходи – 2,75 кг/рік – збираються в окремому контейнері та вивозяться на полігон ТПВ згідно Угоди з комунальним підприємством.
11. Обсяг виконання ОВНС : відповідно вимог ДБН.А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: відповідно до діючого законодавства України Замовник забезпечує розповсюдження через засоби масової інформації Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки. Строки подання громадськістю зауважень – 30 календарних днів з дня публікацій.

Про автора

Sviatoslav

Додати коментар

Натисніть тут, щоб залишити коментар

Онлайн черга

Онлайн черга

Стрічка новин